Về mức lương của kỹ năng đặc định của ngành chăm sóc dài hạn.(介護の特定技能の給料について)

 Lương chăm sóc dài hạn khá là cao.
 Lương tháng từ 200.000 yên trở lên (chưa tính làm thêm tăng ca) và thực nhận về tay khoảng tầm 150.000 yên trở lên.
 Tuy nhiên, đây là trường hợp “đã có kinh nghiệm chăm sóc dài hạn từ trước đó (thực tập sinh ngành chăm sóc dưỡng lão (Kaigo))” và “trình độ tiếng Nhật N3 trở lên”.
 Còn nếu một thực tập sinh trước đó không thuộc ngành chăm sóc dưỡng lão(Kaigo)muốn chuyển làm việc với visa kỹ năng đặc định chăm sóc dài hạn , mức lương sẽ thấp hơn.  Ngoài ra, bạn phải có tối thiểu bằng N4 trong kỳ thi Năng lực Nhật ngữ.  Còn nếu bạn có trong tay N3 thì sẽ dễ dàng tìm được việc làm với điều kiện tốt hơn.
 Facebook có danh sách công việc tốt, nhưng bạn nên kiểm tra tìm hiểu kỹ trước khi bạn nộp đơn xin việc.

介護の給料は高いです。
月給は額面で20万円以上(残業を除く)、手取りで15万円以上です。
ただし、これは「介護経験あり(介護の技能実習生)」で「日本語能力N3以上」の場合です。
介護以外の技能実習生が、介護の特定技能で働く場合は、給料が少なくなります。
また日本語能力試験は少なくともN4に合格しているほうがいいです。N3に合格していると、いい条件の仕事が見つかりやすいです。
Facebookには良い条件の求人情報がありますが、応募するときは詳しい内容を確認したほうがいいです。