Hướng dẫn cách để thực tập sinh chuyển sang kỹ năng đặc định với công việc chăm sóc dưỡng lão.(異業種の技能実習生が介護の特定技能になるための手順)

 Tôi thường nhận được nhiều yêu cầu tư vấn từ thực tập sinh ngành kỹ thuật may về việc muốn chuyển đổi sang kỹ năng đặc định ngành  chăm sóc dưỡng lão.
縫製の技能実習生が、特定技能(介護)になりたいとの相談をよく受けます。

Quy trình bắt buộc gồm ba bước như sau:
3段階の手順が必要です。

 Bước 1 手順1
 Làm bài dự thi đánh giá kỹ năng chăm sóc dưỡng lão và bài dự thi đánh giá năng lực tiếng Nhật.
Bạn có thể tham gia kỳ thi ở Tokushima.  Các kỳ thi được tổ chức hàng tháng.
Khi đỗ kỳ thi sẽ được cấp bằng và bằng có giá trị trong vòng 10 năm, vì vậy tôi nghĩ bạn nên đỗ kỳ thi càng sớm càng tốt.
介護の技能評価試験・日本語評価試験を受けます。
徳島で受験できます。試験は毎月あります。
合格証は10年間有効ですから、早く受けたほうがいいです。

Bước 2 手順2
Vượt qua kỳ thi thực tập sinh số 2.
技能実習2号の試験に合格します。

 Bước 3 手順3
Khoảng 3 tháng trước khi khóa đào tạo thực tập sinh  kết thúc, bạn hãy tiến hành tìm kiếm một viện dưỡng lão chăm sóc ngành điều dưỡng để nộp đơn xin vào làm việc.
Trước khi bạn có ý định chuyển việc thì bạn nên tham khảo bàn bạc ý kiến trước với nghiệp đoàn quản lý về việc thay đổi công việc trong tương lai.
Khi bạn đã quyết định lựa chọn được cơ sở chăm sóc, viện dưỡng lão để làm việc dài hạn, bạn cũng hãy báo cáo cơ sở đó với nghiệp đoàn quản lý bạn và bắt đầu chuẩn bị hồ sơ chuyển việc.
技能実習が終わる3か月前くらいから、働く介護施設を捜します。
転職について、事前に監理団体と相談したほうがいいです。
働く介護施設が決まったら、監理団体に報告して転職の準備を始めます。