Lưu ý khi bạn mới chuyển sang kỹ năng đặc định 新しく特定技能になって引越ししたときに注意すること

Nếu bạn thay đổi công việc đến một công ty mới và bắt đầu sống một mình trong một căn hộ mới, bạn cần chú ý. Đó là phải làm thủ tục thông báo cho bưu điện.
もし、新しい会社に転職して、アパートで一人暮らしを始める場合に注意することがあります。それは郵便局への届出です。

Bưu điện Nhật Bản thì kiểm tra tên của những người sống ở đó.
日本の郵便局は、住んでいる人の名前をチェックしています。

Dù bạn có đến bưu điện, Bưu điện cũng không chuyển đến căn hộ của bạn. Thay vào đó, bạn sẽ nhận được một mảnh giấy nhỏ có tên “Yêu cầu xác nhận nơi cư trú”.
あなたに郵便が来ても、郵便はアパートに届けられません。かわりに「居住確認のお伺い」という小さな紙が届けられます。

Nếu bạn nhận được một mảnh giấy như hình dưới đây trong hộp thư tại căn hộ của bạn, hãy viết tên của bạn và bỏ nó vào hòm thư.
あなたのアパートの郵便受け写真のような紙があったら、名前を記入して、ポストに入れてください。

Rất khó để xin xác nhận nơi cư trú vì tất cả đều bằng chữ Hán. Nếu không hiểu, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của người Nhật trong công ty.
「居住確認のお伺い」は漢字ばかりで難しいですね。わからないときは会社の日本人に相談するのがいいです。