Giới thiệu về việc thi lấy bằng lái xe ở Nhật Bản 日本で自動車運転免許の取得について

Để có bằng lái xe, bạn cần phải vượt qua kỳ thi ở “Trung tâm cấp bằng lái xe”.
Kỳ thi có thể được thực hiện bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung. (Không có tiếng Việt)
Có các câu hỏi, có các từ ngữ chuyên môn liên quan đến luật lệ giao thông nên khác với tiếng Nhật thông thường.

Trước khi thi, phải đăng ký học và tốt nghiệp ở trường dạy lái xe gọi là “Trường dạy lái xe”.
Sau khi tốt nghiệp trường dạy lái xe, bạn sẽ được miễn thi kỹ năng thực hành của ‘’Trung tâm cấp bằng lái xe.

Thời gian đào tạo tại trường dạy lái xe là 60 giờ, mất khoảng 2 tuần đến 3 tháng. Chi phí khoảng từ 300.000 đến 350.000 yên.

Vào mùa thu hàng năm, có khóa học lấy bằng lái xe ô tô dành cho người nước ngoài.
Phí tham gia là miễn phí.

http://www.tokushima-rofuku.net/info/3416/

自動車免許を取得するには「運転免許センター」の試験に合格する必要があります。
試験は日本語・英語・中国語でうけられます。(ベトナム語はありません)
交通規則に関する専門用語があり、普通の日本語とは違います。

試験の前に「自動車教習所」という学校に通います。
自動車教習所を卒業すると、運転免許センターの試験の実技が免除されます。
自動車教習所での訓練時間は60時間、約2週間~3か月かかります。費用は30~35万円です。

毎年、秋に外国人向けの自動車免許取得の講座があります。参加費は無料です。

http://www.tokushima-rofuku.net/info/3416/